BWRX-300

Technologia

Technologia BWRX-300 to czysta energia o zerowej emisji CO2, która może być dostarczana w dowolnym czasie, niezależnie od pogody, a powstaje w obiekcie nie większym niż boisko piłkarskie.

To rozwiązanie oparte o sprawdzoną technologię, zaprojektowane przez firmę z prawie 70-letnim doświadczeniem w branży jądrowej. Kompetencje GEH potwierdza 67 działających reaktorów BWR.

Najwyższy poziom
bezpieczeństwa

Pasywne systemy oparte na kondensacji pary wodnej i grawitacji umożliwiają BWRX-300 samodzielne chłodzenie przez minimum siedem dni bez zasilania i bez konieczności interwencji operatora.

Konkurencyjny
koszt

Koszt inwestycji na 1 MW będzie niższy o 60% w porównaniu z typowym SMR chłodzonym wodą.

Szybkie
wdrożenie

Pierwsza komercyjna jednostka zostanie oddana do użytku już w 2028 roku w Kanadzie dzięki sprawdzonemu know-how i technikom konstrukcyjnym oraz istniejącemu łańcuchowi dostaw.

Najwyższy poziom
bezpieczeństwa

Pasywne systemy oparte na kondensacji pary wodnej i grawitacji umożliwiają BWRX-300 samodzielne chłodzenie przez minimum siedem dni bez zasilania i bez konieczności interwencji operatora.

Konkurencyjny
koszt

Koszt inwestycji na 1 MW będzie niższy o 60% w porównaniu z typowym SMR chłodzonym wodą.

Szybkie
wdrożenie

Pierwsza komercyjna jednostka zostanie oddana do użytku już w 2028 roku w Kanadzie dzięki sprawdzonemu know-how i technikom konstrukcyjnym oraz istniejącemu łańcuchowi dostaw.

Dziesiąta generacja BWR

BWRX-300 to chłodzony wodą, z obiegiem naturalnym, mały reaktor modułowy (SMR) o mocy 300 MWe. Posiada pasywne systemy bezpieczeństwa, które wykorzystują podstawy konstrukcyjne i licencyjne wcześniejszej konstrukcji GEH – reaktora ESBWR 1520 MWe, który przeszedł proces licencjonowania w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki radykalnemu i innowacyjnemu uproszczeniu konstrukcji, oparciu na licencjonowanym i będącym w użyciu paliwie oraz wykorzystaniu sprawdzonych komponentów, BWRX-300 może stać się najbardziej konkurencyjnym kosztowo i najszybciej wprowadzonym na rynek reaktorem SMR.

Jako dziesiąta generacja reaktora wodnego wrzącego (BWR), BWRX-300 reprezentuje najprostszą, a zarazem najbardziej innowacyjną konstrukcję BWR od czasu, gdy GE rozpoczęło prace nad reaktorami jądrowymi w 1955 roku.

BWRX-300 został zaprojektowany tak, aby koszty budowy i eksploatacji były znacznie niższe, niż w przypadku technologii dużych reaktorów.

Mniejszy rozmiar, ale  ta sama – sprawdzona – technologia:

  • Bazując na ponad 30 latach rozwoju reaktora ESBWR o mocy 1520 MW, GEH zaprojektowało BWRX-300 – reaktor o mniejszej skali i złożoności. SMR, który jest bezpieczniejszy i mniej kosztowny zarówno w budowie, jak i eksploatacji
  • Szereg rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w BWRX-300 zostało sprawdzonych w przemyśle naftowym, gazowym i energetycznym
  • Wykorzystując kombinację rozwiązań modułowych, przy zastosowaniu sprawdzonych technologii konstrukcyjnych, BWRX-300 może być zbudowany w ciągu 24-36 miesięcy. Konstrukcja cechuje się około 90-procentową redukcją kubatury porównaniu z reaktorem ESBWR. Zmniejszenie samego budynku o około 50 procent w przeliczeniu na MW przekłada się na mniejsze o połowę zapotrzebowanie na beton
  • Jako „inteligentny reaktor” (smart reactor) BWRX-300 wykorzystuje naturalną cyrkulację i pasywny system izolowanych skraplaczy chłodzących, co sprzyja prostym i bezpiecznym cyklom pracy

Budowa w Polsce

Zakładamy uruchomienie pierwszego reaktora SMR w Polsce przed końcem obecnej dekady.

Ale docelowo planujemy zbudować flotę reaktorów BWRX-300, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym i przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Flota reaktorów BWRX-300 może odegrać znaczącą rolę w procesie dekarbonizacji Polski, w realizacji celów klimatycznych oraz w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w nadchodzących dekadach.

Cel ten zrealizujemy również dzięki współpracy z kanadyjskim koncernem energetycznym Ontario Power Generation, który zdecydował się na budowę pierwszej elektrowni z BWRX-300 w pobliżu Toronto. Dzięki doświadczonemu partnerowi z Kanady możemy znacząco usprawnić proces inwestycyjny w Polsce.

OSGE współpracuje także z jednym z największych amerykańskich przedsiębiorstw energetycznych – Tennessee Valley Authority (TVA), który planuje budowę BWRX-300 w Clinch River w stanie Tennessee. Spółka jest w trakcie opracowywania wniosku o pozwolenie na budowę i planuje złożenie go w U.S. Nuclear Regulatory Commission pod koniec 2023 roku.

23 maja 2023 roku OSGE otrzymało od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ogólną opinię dotyczącą GEH BWRX-300. Opinia ogólna ma na celu stwierdzenie, czy planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikające z przepisów prawa.