Co robimy

Energetyka
jądrowa

Energia jądrowa może pomóc w szybszym i bezpieczniejszym odejściu sektora energetycznego od paliw kopalnych. Tylko elektrownia jądrowa daje możliwość dostarczania ogromnych ilości czystej energii w dowolnym czasie i przy każdej pogodzie. Gwarantuje energię zeroemisyjną, a zatem może wspierać proces dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do połowy stulecia.

SMR-y to reaktory o mocy elektrycznej do 300 MW, czyli znacznie mniejszej niż w przypadku typowej elektrowni jądrowej. Ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary, SMR-y będą bardziej przystępne cenowo i bezpieczniejsze niż reaktory wielkoskalowe. Według MAEA na świecie jest realizowanych około 70 projektów o różnym stopniu zaawansowania.
Ale w OSGE preferujemy technologie oparte na sprawdzonych rozwiązaniach i chcemy jak najszybciej dostarczyć do sieci czystą energię jądrową. Dlatego wybraliśmy BWRX-300 firmy GE Hitachi.

Dekarbonizacja Polski

Przekształcenie systemu energetycznego to obecnie jedno z największych wyzwań przed którymi stoi Polska. Z powodu czekających nas wyłączeń bloków węglowych, miks energetyczny ulegnie zasadniczej zmianie. Udział węgla zostanie zmarginalizowany do 2050 roku i zastąpiony przez energię jądrową i odnawialną.

Jednak zastąpienie jednego źródła drugim nie wystarczy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie w najbliższych dekadach tylko rosło (dynamiczny rozwój gospodarki, rosnąca liczba samochodów elektrycznych, produkcja wodoru). Kraj potrzebuje nowych źródeł energii, aby uniknąć luki w podaży energii elektrycznej.

SMR-y mogą odegrać ważną rolę w procesie transformacji krajowego miksu energetycznego, a zwłaszcza zapewnić wsparcie dla rozwijającego się sektora przemysłowego w przechodzeniu na czystą energię. Ten segment energetyki jądrowej może odegrać również bardzo ważną rolę w transformacji ciepłownictwa. Polska ma największą liczbę osób podłączonych do ciepła sieciowego w UE: 16 mln Polaków, a Warszawa posiada największą sieć ciepłowniczą w Europie.

Polska stoi przed wielkim wyzwaniem dekarbonizacji swojego sektora energetycznego. Jako kraj uzależniony od węgla musimy całkowicie przebudować nasz system energetyczny. Chcemy być aktywnym graczem w tym procesie. Jesteśmy przekonani, że mamy rozwiązania, niezbędne kompetencje i jesteśmy bardzo zmotywowani, aby to zrobić.

Polska, ze względu na swoje uwarunkowania, ma potencjał stać się dynamicznie rozwijającym się rynkiem SMR-ów, zarówno pod kątem budowy bloków, jak i stworzenia łańcucha dostaw.

Nasza wizja rozwoju obiektów jądrowych oznacza, że planujemy stać się ważnym graczem w polskiej transformacji energetycznej.